การพัฒนาทักษะสำคัญกว่าใบปริญญา ต้องทำงานได้รอบด้าน


การพัฒนาทักษะสำคัญกว่าใบปริญญา ต้องทำงานได้รอบด้าน

เรื่องของการพัฒนาทักษะ ยังเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงเป็นประจำ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ คือ ทัศนคติ (Attitude) ยิ่งแรงงานมีแนวโน้มลดลง แรงงานแก่ๆ ต้องพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทัน รวมถึงทักษะด้านภาษา และการสื่อสารด้วย โดยเฉพาะภาษาไทย ที่ตอนนี้เป็นจุดอ่อนของเด็กรุ่นใหม่ ใช้ภาษาไม่ถูกต้องเลย ขณะที่ภาษาอังกฤษ ก็ต้องสามารถใช้งานได้ดีด้วย

ทักษะด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้นก็มีความจำเป็น มีการนำ AI เข้ามาใช้ในองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ ความเข้าใจทางคณิตศาตสตร์จึงจำเป็น หรือแม้แต่พื้นฐานทางตัวเลข เช่น ร้อยละ ต้นทุน กำไร การทำบัญชีเบื้องต้น เรื่องทางสถิติ ตัวแปร ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับเรื่อง Big Data ซึ่งแรงงานต้องเข้าใจ

ส่วนทักษะคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้งานโซเชียล ต้องมีความเข้าใจและใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดเพื่อให้สามารถทำงานได้รอบด้าน จะทำงานถนัดเพียงอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้ว

การสื่อสาร คือปัจจัยสำคัญ

หลายองค์กรมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่เหมาะสม เป็นเรื่องสำคัญมากประการหนึ่งทำงาน ยิ่งต่อไปพนักงานมีความหลากหลายมากขึ้น การสื่อสารยิ่งต้องมีความรัดกุม องค์กรต้องฝึกเรื่องการสื่อสารภายในให้มากขึ้น ยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Hybrid หรือทำงานออนไลน์ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องไม่ง่าย

นอกจากนี้ แรงงานไทย จะติดเรื่องการทำงานแบบ รับคำสั่ง ต้องมีการฝึกให้คิดและทำงานได้เอง มีความเป็น Leadership และ Enterpreneurship แปลว่าต้องมีการฝึกอบรมเรื่องการทำ Project Management และหลักการทำ Design Thinking ต้องรู้เรื่อง Change Management สามารถรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

#พนักงาน #การสื่อสารในองค์กร #การพัฒนาทักษะ #KPI #Management

Cr.https://brandinside.asia/employment-trend-2022/