ตัวอย่าง KPI ฝ่ายขายตัวอย่าง KPI ฝ่ายขาย

[table id=3 /]

➡ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ SEE KPI ระบบวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร หรือต้องการ ที่ปรึกษาการทำ KPI >> คลิก