ตัวอย่าง KPI คลังสินค้าตัวอย่าง KPI ฝ่ายคลังสินค้า
[table id=2 /]

➡ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ SEE KPI ระบบวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร หรือต้องการ ที่ปรึกษาการทำ KPI >> คลิก