ตัวอย่าง KPI ฝ่ายบัญชี


ตัวอย่าง KPI ฝ่ายบัญชี

[table id=4 /]

➡ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ SEE KPI ระบบวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร หรือต้องการ ที่ปรึกษาการทำ KPI >> คลิก