ตัวอย่าง KPI ฝ่ายผลิตตัวอย่าง KPI ฝ่ายผลิต

[table id=1 /]

➡ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ SEE KPI ระบบวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร หรือต้องการ ที่ปรึกษาการทำ KPI >> คลิก