โปรแกรม kpi | ซอร์ฟแวร์ SEE KPI ระบบ KPI ที่เป็นมากกว่าระบบประเมิน


โปรแกรม kpi | ซอร์ฟแวร์ SEE KPI ระบบ KPI ที่เป็นมากกว่าระบบประเมิน หากจะพูดถึงการทำ KPI หลายท่านอาจจะมองถึงตัวชี้วัด การวัดผล การประเมินผล ซึ่งแน่นอนการทำ KPI มีปัจจัยหลักคือการวัดและประเมินผล แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือข้อมูลที่จะวัดผล การบันทึกผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องสำคัญ

 

ทั้งหมดนี้เราอาจใช้เครื่องมือที่เป็นโปรแกรมง่ายๆในการบันทึกและคำนวณผลการปฏิบัติงาน แต่สุดท้ายแล้ว มันคุ้มค่าหรือไม่ หากต้องเสียเวลามากขึ้น และยังต้องเสี่ยงกับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยกับการทำ KPI

 

วันนี้เราจะนำเสนอไฮไลท์ของโปรแกรม SEE KPI ให้ทุกท่านได้ทราบและเข้าใจว่า ทำไมทำ KPI ต้องใช้ SEE KPI

โปรแกรม kpi ซอร์ฟแวร์ SEE KPI ระบบ KPI ที่เป็นมากกว่าระบบประเมิน

SEE KPI ระบบวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร เป็นโปรแกรมสำหรับทำการวัดผลเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ โปรแกรมสำหรับทำ KPI นั่นเอง ด้วยโปรแกรม SEE KPI นั้นมี Feature ที่หลากหลายทำให้มีจุดเด่นที่สำคัญมากๆคือ เป็นโปรแกรม KPI ที่สามารถรองรับได้ทุกประเภทธุรกิจรวมถึงทุกขนาดธุรกิจด้วยเช่นกัน ไม่ว่าธุรกิจคุณจะทำอะไรแบบไหนจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนเพียงใด Feature ที่มีอยู่ใน SEE KPI ก็สามารถรองรับได้ทั้งสิ้น

>>> ดู Feature ทั้งหมด คลิก

อีกหนึ่งจุดเด่นของโปรแกรม SEE KPI ก็คือ การติดตามผล ซึ่งจุดนี้สำคัญมาก เพราะหากเราสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะในระดับองค์กร หน่วยงาน หรือพนักงาน ก็จะทำให้ความเสียงที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กรนั้นลดลง และด้วยระบบ Dashboard ที่สามารถดูง่าย เปิดดูได้จากทุกอุปกรณ์ อีกทั้งยังสามารถดูข้อมูลต่างๆได้อย่างครบครันทำให้ผู้บริหารสามารถควบคุมหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้อย่างทันท่วงที่

>>> ดู Feature ทั้งหมด คลิก

โปรแกรม KPI-connect-data

และที่ขาดไม่ได้คือ ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล โปรแกรม SEE KPI มีระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลซึ่งถือเป็นจุดเด่นมากๆจุดหนึ่งของ ซอร์ฟแวร์ KPI เลยทีเดียว โดยระบบจะสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ทุกประเภท นั่นหมายความว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานจะไม่เพิ่มขึ้นและมีความถูกต้องมากขึ้น เพราะเพียงแค่ปฏบัติหน้าที่ตามปกติและบันทึกผลลงในระบบเดิมที่มีอยู่ SEE KPI จะทำการเชื่อมต่อและดึงผลการดำเนินงานนั้นเข้าสู่ระบบของ SEE KPI เพื่อทำการวัดและประเมินผลตามรอบการประเมินได้ทันที

>>> ดู Feature ทั้งหมด คลิก