Features


SEE KPI ระบบวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร

เรามี Feature มากมายที่พร้อมรองรับการทำงานของทุกรูปแบบองค์กร ทำให้การทำ KPI หรือการวัดผลและประเมินผลต่างๆนั้นสะดวกขึ้น มีความถูกต้องแม่นยำสูง ลดเวลา ลดการใช้เอกสาร ลดต้นทุน รวมถึงลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

KPI Period, รอบประเมิน, KPI Dashboard

สามารถกำหนด รอบประเมิน ได้หลากหลาย เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายหกเดือน, รายปี หรือตามต้องการ

KPI Level, ระดับการประเมิน

สามารถกำหนด ระดับการประเมิน ได้ไม่จำกัด เช่น

  • Executive

  • Manager

  • Supervisor

  • Officer

ฺBSC, Balance Scorecard, Perspective

รองรับมุมมองตาม Balance Scorecard

KPI Structure, โครงสร้างการประเมิน

รองรับ โครงสร้างการประเมิน ต่อไปนี้ และสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ถ่วงน้ำหนักให้กับแต่ละโครงสร้างการประเมินได้

  • KPI(เชิงปริมาณ)

  • Competency (เชิงคุณภาพ)

  • หักคะแนน (ขาดลามาสาย, ใบเตือน และอื่นๆ)

Assign KPI, มอบหมายหัวข้อประเมิน

มอบหมายหัวข้อประเมิน ให้พนักงานหลายๆคน ที่วัดผลเหมือนกันได้พร้อมกันทีเดียว

ETL, Updated KPI

สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานที่อัพเดทตลอดเวลา โดยระบบจะดึงข้อมูลให้อัตโนมัติ

Bonus, Salary, ขึ้นเงินเดือนตามผลงาน, จ่ายโบนัสตามผลงาน

คำนวณ การขึ้นเงินและการจ่ายโบนัส ตามผลการประเมิน

KPI Responsive, ดูผลประเมินบนมือถือ

รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(Responsive Web Design)

KPI Dashboard

ติดตามผลการปฏิบัติงาน KPI ผ่านหน้า Standard Dashboard