ทำไมการลงทุนในซอฟแวร์ถึงไม่มีคำว่าแพง


รู้ไหมครับว่า ผู้บริหารหลายคนมองว่าการลงในซื้อซอฟแวร์ซักตัวเป็นเรื่อง ‘สิ้นเปลือง” และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง โดยมองไม่เห็นเลยว่าบริษัทจะได้อะไรกลับคืนมาจากการลงทุนในซอฟแวร์ ก่อนอื่นก็ต้องยอมรับร่วมกันก่อนว่าซอฟแวร์ไม่มีคำว่าถูกครับ แต่ก็ไม่ได้แพง ถ้าซอฟแวร์ตัวนั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ หรือสามารถแก้ปัญหาเรื้อรังของธุรกิจได้

และรู้ไหมครับว่าในโลกของการลงทุนด้านซอฟแวร์เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรทั้งระบบนั้นให้ก้าวไปสู่การทำ “Digital Transformation” หรือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัลทั้งกระบวนการตามปัจจัย 4 ได้แก่ 1.บุคลากร (People) 2.กระบวนการทำงาน (Process) 3.เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และ 4.การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Management) และธรรมาภิบาล นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนไม่เพียงแต่นำเอาซอฟแวร์มาใช้กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเท่านั้น แต่องค์กรจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

โดยพื้นฐานแล้วเป้าหมายหลักๆของธุรกิจจะมีอยู่ 4 เป้าหมาย

1.เพิ่มยอดขาย

เพราะธุรกิจต้องการ “กำไร” ดังนั้นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจคือต้องการเพิ่มยอดขาย

2.ลดต้นทุน

เมื่อต้องการกำไร ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สมการที่มาของกำไรคือ ยอดขาย – ต้นทุน ดังนั้นการจะได้มาซึ่งกำไรที่เติบโตขึ้น ก็คือ ไม่เพิ่มยอดขาย ก็ต้องลดต้นทุน แต่องค์กรส่วนใหญ่มักโฟกัสไปที่การเพิ่มยอดขายมากกว่า จนในบางครั้งก็ต้องเสียงบประมาณอย่างมากไปกับการทำการตลาด ทำโปรโมชั่น หรือแม้แต่การซื้อสินค้า

3.ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงแม้ว่าในข้อนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆทองๆแต่มีผลต่อการพัฒนาภายในองค์กร ทั้งในแง่ของการลดเวลาในการทำงาน เพิ่มผลิตภาพในการทำงาน

4.เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ

ในธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่เดิมแล้วการหาช่องทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในธุรกิจได้เช่นกัน

โดยปกติแล้วการลงทุนในซอฟแวร์จะมีราคาตั้งแต่หลักหลายพันไปจนถึงหลักล้าน ใช่ครับอ่านไม่ผิดหลักล้าน เพราะยิ่งความต้องการของผู้ใข้งานมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งทำให้การทำงานในกระบวนการพัฒนาซอฟแวร์มีความซับซ้อนและกินเวลานานมากขึ้นเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามลงทุนในซอฟแวร์ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็นดิจิทัลแบบนี้การลงทุนในซอฟแวร์ยิ่งเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญต่อองค์กรทุกขนาดมากขึ้นเท่านั้น เพราะซอฟแวร์ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effiency)และประสิทธิผล (Productivity) มากขึ้น ส่งผลให้องค์กรสามารถเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

และสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องมีการตัดสินใจที่จะลงทุนโดยเฉพาะด้วยจำนวนเงินหลักล้านแล้วล่ะก็ การลงทุนในซอฟแวร์อาจเป็นเรื่องที่บรรดาผู้บริหารต้องใส่ใจถึงความคุ้มค่าเป็นพิเศษ เนื่องจากมีต้นทุนการลงทุนสูง แต่หากพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับแล้ว การลงทุนในซอฟแวร์กลับไม่มีคำว่าแพง เพราะอะไรไปดูเหตุผลกัน

ประโยชน์ของการลงทุนในซอฟแวร์

การลงทุนในซอฟแวร์สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้หลายด้านที่ตอบโจทย์พื้นฐานหลักในการดำเนินธุรกิจ อาทิ

ช่วยเพิ่มรายได้

ซอฟแวร์สามารถช่วยองค์กรเพิ่มรายได้ได้หลายวิธี เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย การขยายตลาดใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ

ลดต้นทุน

ซอฟแวร์สามารถช่วยองค์กรลดต้นทุนได้หลายวิธี เช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การลดการใช้ทรัพยากร และการควบคุมค่าใช้จ่าย

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ซอฟแวร์สามารถช่วยองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้หลายวิธี เช่น การปรับปรุงการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการตัดสินใจ

ยกตัวอย่างเช่น
บริษัทแห่งหนึ่งสามารถเพิ่มรายได้ 10% จากการปรับปรุงระบบ CRM
บริษัทแห่งหนึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต 15% จากการปรับปรุงระบบ ERP
บริษัทแห่งหนึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 20% จากการปรับปรุงระบบ BI

การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในซอฟแวร์


ผู้บริหารระดับสูงมักจะพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการลงทุนในซอฟแวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่า โดยสามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในซอฟแวร์ได้โดยใช้สูตรดังนี้

ROI = (ผลตอบแทนจากการลงทุน – ต้นทุนการลงทุน) / ต้นทุนการลงทุน

สรุป

การลงทุนในซอฟแวร์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรทุกขนาด ผู้บริหารระดับสูงควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในซอฟแวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าโดยผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการลงทุนในซอฟแวร์ ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆก่อนที่จะลงทุนในซอฟแวร์

  • พิจารณาถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กร ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในซอฟแวร์
  • พิจารณาถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟแวร์ที่เลือกนั้นตรงกับความต้องการขององค์กร
  • เปรียบเทียบข้อเสนอจากผู้ให้บริการซอฟแวร์ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด
  • ลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานซอฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารควรลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน

การลงทุนในซอฟแวร์เป็นการลงทุนระยะยาว ผู้บริหารควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่า และในบทความหน้าเราจะมาดูกันว่า ROI ที่ได้จากการลงทุนในซอฟแวร์ในเชิงตัวเลขความคุ้มค่านั้นเป็นอย่างไรและทำไมผู้บริหารถึงยึดหลักการนี้เป็นสำคัญก่อนการตัดสินใจลงทุนในซอฟแวร์ อย่าลืมเข้ามาอ่านกันเยอะๆนะครับ