hrwhat-is-hr-analytics
ทุกวันนี้งาน HR ไม่ได้เป็นแค่งานหลังบ้านเท่านั้น แต่ HR ได้กลายเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญทางธุรกิจ HR Analytics จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อการนี้

HR Analytics คืออะไร ทำไมเรื่องนี้ผู้บริหารถึงอยากให้ HR ยุคใหม่ใช้


HR-improve-employee-performance
หนึ่งในสิ่งสำคัญในปัจจุบันที่องค์กรต้องให้ความสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ HR จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงาน

HR ยุคใหม่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้พนักงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ